002 Best Marketing Plan2 702×336

The Best Marketing Plan is “NO PLAN”
แผนการตลาดที่ดีที่สุดคือ “การไม่มีแผน”

หากคุณเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่กำลังมองหาแบบแผน หรือวิธีการทำตลาดที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใช้กับธุรกิจของคุณนั้น อาจถึงเวลาที่คุณต้องลองปรับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้

ถึงแม้ว่าเราจะทราบดีว่า ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในโลกอย่าง Apple , Google , Microsoft , Coke จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่เมื่อช่วงเวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน สินค้าหรือบริการเปลี่ยน แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินตามแบบแผนของธุรกิจที่เคยสำเร็จไว้ในอดีต

ไม่มีแผนการตลาดไหนที่ดีที่สุดในโลก แต่คนที่ต้องการไขว่คว้าความสำเร็จจะต้องรู้จักลอกเลียนแบบด้วยการประยุกต์ Copy & Development

เราเรียนรู้ความสำเร็จจากอดีต และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเส้นทางในแบบของเรา ในสถานการณ์ของเรา ความสำเร็จจึงจะน่าเชยชมครับ