เริ่มทำการตลาดออนไลน์กับเราตอนนี้เลยติดต่อผ่านไลน์ได้ที่ @unicronet

B2B Marketing Expert

Get ready for your business success!

ธุรกิจ Business to Business (B2B)หรือธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลลัพธ์ของการโฆษณาที่ดีกว่า เนื่องจากมูลค่าของการขายจะเป็นปริมาณที่เยอะและมีมูลค่าสูง

บริการของเราจะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและวัดผล

B2B Marketing Expert

What's our service?

บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างเว็บไซต์ของเรา คือการกำหนดองค์ประกอบต่างๆทางการตลาดที่จำเป็น ทั้งข้อความ ตำแหน่ง รูปภาพ รวมถึงเนื้อหาทางการตลาดต่างๆ ที่จะสามารถนำเสนอสินค้าของคุณให้น่าสนใจกับลูกค้าเป้าหมาย
Brand Story Creative การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด คือการใช้ Message เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้สูงขึ้น เรามีทีมงาน Creative ที่ช่วยสร้างสรรค์ Message ทางการตลาดทั้ง Slogan , Brand Story , Product Story เป็นต้น
สนับสนุนด้านการตลาดทุกรูปแบบ เพื่อคอยช่วยเหลือในจุดที่บกพร่องให้กลายเป็นจุดแข็งจนกว่าจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

B2B Marketing Consultant 
Marketing Campaign for B2B 
Google Marketing for B2B 

B2B Marketing Strategies 
Social Media Support for B2B 
VDO Marketing for B2B 

What's our service?

B2B Marketing Expert

บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างเว็บไซต์ของเรา คือการกำหนดองค์ประกอบต่างๆทางการตลาดที่จำเป็น ทั้งข้อความ ตำแหน่ง รูปภาพ รวมถึงเนื้อหาทางการตลาดต่างๆ ที่จะสามารถนำเสนอสินค้าของคุณให้น่าสนใจกับลูกค้าเป้าหมาย
Brand Story Creative การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด คือการใช้ Message เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้สูงขึ้น เรามีทีมงาน Creative ที่ช่วยสร้างสรรค์ Message ทางการตลาดทั้ง Slogan , Brand Story , Product Story เป็นต้น
สนับสนุนด้านการตลาดทุกรูปแบบ เพื่อคอยช่วยเหลือในจุดที่บกพร่องให้กลายเป็นจุดแข็งจนกว่าจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

B2B Marketing Consultant 
Marketing Campaign for B2B 
Google Marketing for B2B 

B2B Marketing Strategies 
Social Media Support for B2B 
VDO Marketing for B2B 

What customer gain?

Brand Awareness / Reputation

Brand Awareness / Reputation

การสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เมื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

Sales Lead Acquisition

Sales Lead Acquisition

การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก สื่อสารถึงข้อดีและจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยข้อความหรือคอนเทนท์ที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย

Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI)

การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มจำนวนแฟนเพจหรือจำนวนผู้ติดตามให้มากขึ้น เพราะนั้นคือกลุ่มลูกค้าที่มีคุณค่ามากๆต่อธุรกิจ

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Client
Client
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_01
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_02
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_04
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_03
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_06
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_05
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_07
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_09
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_08
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_10
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_11
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_13
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_12
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_14
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_15
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_16
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_18
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_17
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_19
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_20
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_21
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_22
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_23
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_24
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_25
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_26
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_29
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_30
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_01
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_02
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_04
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_03
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_06
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_05
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_07
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_09
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_08
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_10
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_11
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_13
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_12
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_14
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_15
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_16
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_18
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_17
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_19
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_20
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_21
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_22
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_23
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_24
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_25
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_26
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_29
Unicronet_Digital_Agency_Online_Marketing_Consulting_30