skip to Main Content
เริ่มทำการตลาดออนไลน์กับเราตอนนี้เลยติดต่อผ่านไลน์ได้ที่ @unicronet

Marketing Consultant

Service

“We’re not only into advertising… we also plan strong marketing strategies for your business.”

เราเน้นสร้างกลยุทธ์และวิธีการนำเสนอที่แตกต่างรวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และธุรกิจแนวใหม่เพื่อให้คุณก้าวล้ำนำคู่แข่งได้อย่างมั่นใจ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาดที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ด้วยบริการที่ปรึกษาการตลาดมืออาชีพ แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ปฎิบัติการและวัดผล

Identifying Target Market
Competitor Survey
Brand Positioning
Price Strategies
Communication Strategies

Consumer Behavior Analysis 
SWOT Analysis
Product Strategies 
Distribution Channel  
ROI Optimization

Marketing Consultant

Service

“We’re not only into advertising… we also plan strong marketing strategies for your business.”

เราเน้นสร้างกลยุทธ์และวิธีการนำเสนอที่แตกต่างรวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และธุรกิจแนวใหม่เพื่อให้คุณก้าวล้ำนำคู่แข่งได้อย่างมั่นใจ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาดที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ด้วยบริการที่ปรึกษาการตลาดมืออาชีพ แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ปฎิบัติการและวัดผล

Identifying Target Market
Competitor Survey
Brand Positioning
Price Strategies
Communication Strategies

Consumer Behavior Analysis
SWOT Analysis
Product Strategies
Distribution Channel
ROI Optimization

What Customer Gain?

Sales Lead Acquisition

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
ถ้าหากเราวางแผนการตลาดได้ดี จะเป็นตัวช่วยให้ผลการขายออกมาได้อย่างน่าพอใจ คือ ขายได้เยอะ ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น

Achieve your sales target

เราสร้างกระบวนการวิเคราะห์ การวางแผน การปฎิบัติการ และการควบคุมแผนงาน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคกับกิจการ ทำให้กิจการสามารถบรรลุเป้า

Return on Investment (ROI)

สร้างสรรค์เครื่องมือและวิธีการวัดผลทางการตลาดที่สอดคล้องกับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมที่สุดทำให้การวางแผนแม่นยำและมีข้อมูลถูกต้องที่สุด และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Client
Client
Back To Top