skip to Main Content
เริ่มทำการตลาดออนไลน์กับเราตอนนี้เลยติดต่อผ่านไลน์ได้ที่ @unicronet

การตลาดออนไลน์

“99% ของแบรนด์สินค้าที่ ประสบความสำเร็จ
เกิดจากการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้”

TARGETING : Save your money for the right one

การตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง เราจำเป็นต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แคบและตรงมากที่สุดเพื่อให้ใช้งบประมาณโฆษณาได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งการตลาดออนไลน์สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ละเอียด ตั้งแต่ การกำหนดเพศ อายุ, ที่อยู่ ไปจนถึงความสนใจ

TRACKING : Know exactly what you gain from it

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ การวิเคราะห์ผลการโฆษณา เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น มีจำนวนกี่คนที่เห็นโฆษณา หรือ ลูกค้าคลิกโฆษณาแล้วกระทำการอะไรต่อ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการทำโฆษณาในครั้งต่อไป

Flexible Easier update when customer change

เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตลาดออนไลน์จะทำให้เราสามารถยิดหยุ่นได้ สามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อการโฆษณาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพื่อให้ผลการโฆษณาเป็นไปตามที่วางแผนไว้

What's our service?

การให้บริการในส่วนของการตลาดออนไลน์ของเราจะถูกวิเคราะห์และวางแผนตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้บรรลุตามความต้องการลูกค้า เราต้องผสานหลากหลายเครื่องมือทางการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด

Integrated Marketing Communication 
Website Strategy and Production 
Display Banner 
Social Media Marketing 
Television Commercial 
Magazine Advertising 

Marketing Campaign 
Google Advertising (SEO/SEM) 
Influencer Review 
Online Marketing Agency 
Radio Advertising 
Event Organizer 

What's our service?

การให้บริการในส่วนของการตลาดออนไลน์ของเราจะถูกวิเคราะห์และวางแผนตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้บรรลุตามความต้องการลูกค้า เราต้องผสานหลากหลายเครื่องมือทางการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด

Integrated Marketing Communication 
Website Strategy and Production 
Display Banner 
Social Media Marketing 
Television Commercial 
Magazine Advertising 

Marketing Campaign 
Google Advertising (SEO/SEM) 
Influencer Review 
Online Marketing Agency 
Radio Advertising 
Event Organizer 

What customer gain?

Brand Awareness / Reputation

การสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เมื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

Sales Lead Acquisition

การตลาดออนไลน์คือการพาลูกค้าเข้ามารู้จักสินค้า/บริการของเรามากขึ้น ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ เอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด Call to Action และนำไปสู่ยอดขาย

Return on Investment (ROI)

เราสามารถวางแผนการวัดผลการโฆษณา การวางแผนเรื่องผลลัพท์ของการทำโฆษณา เปรียบเทียบกับเงินลงทุนส่วนของค่าโฆษณา ว่าคุ้มค่าหรือไม่

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Client
Client
Back To Top