skip to Main Content
เริ่มทำการตลาดออนไลน์กับเราตอนนี้เลยติดต่อผ่านไลน์ได้ที่ @unicronet

Social Media and Content Marketing

Why Content Marketing is important?

“Not many people prefer to see direct advertising, so we need to make the advertising align with what they are interested”

Content Marketing ใน Social Media คือช่องทางที่จะสามารถสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อพฤติกรรมของลูกค้าไม่ชอบการถูกโฆษณาเข้ามารบกวน ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเช่น การกด Skip Adsโฆษณาเป็นต้น ดังนั้นContent Marketing จึงมีส่วนช่วยและจำเป็นต้องสร้างสรรค์โฆษณาให้ลูกค้ามีความสนใจและเข้ามาติดตามโดยความเต็มใจเอง

What's our service?

ออกแบบและวางแผนโครงสร้างของ Content ที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าชอบดูคอนเทนท์แบบไหนเป็นต้น

Content Marketing Strategy 
Facebook Fanpage Management 
Facebook Advertising 

Instagram Marketing 
LINE Marketing 
Twitter Marketing 

What's our service?

ออกแบบและวางแผนโครงสร้างของ Content ที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าชอบดูคอนเทนท์แบบไหนเป็นต้น

Content Marketing Strategy 
Facebook Fanpage Management 
Facebook Advertising 

Instagram Marketing 
LINE Marketing 
Twitter Marketing 

What customer gain?

Brand Awareness / Reputation

การสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เมื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

Educate customer about product benefit

การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก สื่อสารถึงข้อดีและจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยข้อความหรือคอนเทนท์ที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย

Brand Love / Loyalty

การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มจำนวนแฟนเพจหรือจำนวนผู้ติดตามให้มากขึ้น เพราะนั้นคือกลุ่มลูกค้าที่มีคุณค่ามากๆต่อธุรกิจ

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

360-Degree Analysis

for the RIGHT DIRECTION

ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า/บริการของคุณทุกๆด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งในการนำเสนอ
แผนการตลาดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับธุรกิจแต่ละอย่าง ถ้าหากท่านให้เราช่วยในเรื่องการวางแผน
เราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Certified Professional Service

for SUITABLE MEDIA CHANNEL

เราคือ Google Partnersผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านออนไลน์อื่นๆ
ธุรกิจของท่านจะได้รับการวางแผนและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
เราสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและวัดผลได้
เพื่อให้คุณมีที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างบประมาณการตลาดที่ใช้ไป จะไม่สูญเปล่า

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Reduce Your Risk

from ADVANCE DATA ANALYTICS

ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์
นำเสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสินค้าของคุณ โดยการวิเคราะห์ตลาดและองค์ประกอบทั้งหมดโดยมืออาชีพ และวางแผนการประเมินผลด้วย Marketing ROI (Return on Investment)

Client
Client
Back To Top